Cover for Den segregerade staden (The segregated city) by Elisabeth Lilja, Stockholmia förlag, 2011.
Graphic design and illustration for Från almstrid till trängselskatt – De stora slagen om Stockholm, Stockholmia Förlag 2011 (Cover photo by Rolf Söderberg).