Illustrations for a children's anthology, Vem är rädd för... Berättelser om vargen, (Who's afraid of... Stories about the wolf) Söderströms förlag, 2008.